Välkommen till Djurhemförbundet!


Vi finns från Malmö i söder till Umeå i norr.
Klicka på kartan för att besöka oss.

Vi är en stödorganisation
för sällskapsdjur

Där samhällets resurser inte räcker till kommer de ideella insatserna in som sträcker sig långt utöver vad som finns att tillgå. Resurserna räcker inte alltid till och då kan både människor och djur tvingas leva ett ovärdigt liv.

Vi har valt att föra
djurens talan

  • Vill Du bli en av de rösterna?
  • Hur vill du hjälpa till?
  • Starta eller stödja ett djurhem?
Målet bör vara att alla djurägare tar sitt ansvar för sitt djur och inte tar för givet att djurhemmen ska ta över ansvaret.

Våra medlemmars arbete
 är ideellt

De bidrag vi får av privata och enskilda gåvogivare är en grund för vårt fortsatta arbete. Vi har alltid behov av fler bidrag till vår och våra medlemmars dagliga arbete.

DjurHemsFörbundet

i stolt samarbete med