Vår vision är ett samhälle där människor visar respekt och medkänsla för alla djur. Vi jobbar för att alla djur ska behandlas väl, oavsett om de lever vilt, hålls för människans sällskap eller föds upp för att bli eller producera mat. Alla djur ska ha rätt att utföra sina naturliga beteenden och skyddas från lidande. När djur avlivas eller slaktas ska det ske fritt från rädsla och smärta.

Vi opinionsbildar och påverkar politiker för att bland annat förbättra djurskyddslagstiftningen. Vi arbetar genom representation i arbetsgrupper och kommittéer och är remissinstans åt departement och myndigheter. I våra lokala föreningars djurhemsverksamhet omhändertas och omplaceras tusentals hemlösa sällskapsdjur varje år.

 

Vi är den enda svenska landsomfattande organisationen som utför både praktiskt djurskyddsarbete i form av omhändertaganden och omplaceringar och ett långsiktigt påverkansarbete för ett starkare djurskydd.

Genom vårt värdegrundsmaterial REDE (Respekt, Empati, Djur, Etik) jobbar vi med attitydpåverkan i förskolor och skolor!

Svenska Kennelklubben är hundägarnas riksorganisation och företräder alla hundar, hundägare och hundälskare i Sverige. Med cirka 300 000 medlemmar är vi en av landets största intresseorganisationer. Vi sprider information, utbildar och väcker debatt – och visar på den stora glädjen och nyttan med hund!

Att ha hund är härligt! Hos svenska Kennelklubben kan du läsa om olika sidor av hundägandet och få värdefulla tips och råd. Du finner regler och riktlinjer som du måste känna till, du kan läsa mer om vårt stora ägarregister och du kan kolla in våra onlinetjänster Hunddata och Avelsdata. 

En av Svenska Kennelklubbens mest angelägna uppgifter är att ge stöd och råd i frågor som rör avel och uppfödning. Det handlar bland annat om att dra upp riktlinjer för Sveriges hunduppfödare och se till att verksamheten bedrivs på ett sätt som gynnar både den enskilda hunden och rasen i stort.

Svenska Kennelklubben arrangerar tillsammans med specialklubbar och rasklubbar en mängd roliga och utmanande prov och tävlingar för dig och din hund. Du kan få även tips och råd kring olika utställningar, var i landet de finns, hur du anmäler dig och vilka regler som gäller.

 

Riksorganisationen samverkar mellan de 17 föreningarna inom Djurens Vänner, vilka alla ska verka för ett realistiskt djurskydd och efter ett fastställt principprogram. På vår hemsida kan du läsa mer om vår organisation, anslutna föreningar och mycket annat!

- att bekämpa alla former av djurplågeri och övervaka att djurskyddslagarna efterleves
- att upplysa om sakförhållanden om de plågsamma djurförsöken och arbeta för en lagstiftning däremot
- att stödja alternativ forskning
- att arbeta för ett realistisk djurskydd där man av olika skäl även måste avliva djur
- att vara opinionsbildare för bättre djurskyddslagar och bättre djurhållning
- att i massmedia genom annonser – artiklar och insändare – närradio m m, sprida upplysning och kunskap om djurs behandling och biologiska förutsättningar

 

- att jordbruksnäringens djuruppfödning humaniseras och att de s.k. djurfabrikerna där svin, nötkreatur och höns, utsättes för rovdrift, avskaffas,
att motarbeta och på sikt avskaffa pälsfarmer och täthägn för vilt,
att jakten humaniseras, t ex beivra rovjakt, förbud mot utläggning av gifter etc. och att en omsorgsfull viltvård bedrives till gagn för viltet
 

- att rädda djur, som genom människans inverkan hotas av utrotning

- att i god kontakt med myndigheter och enskilda organ bevaka frågor av intresse för djurägare

- att bistå allmänheten i djurskyddsfrågor och att hos barn och ungdom sprida upplysning och kunskap såväl husdjurs som vilda djurs behandling, sam väcka deras intresse för djurskyddssaken.

 
 

Djurbranschens yrkesnämnd (DYN) representerar arbetslivet och är ett nätverk för att bevaka och driva gemensamma frågor, samt främja utbildning och rekrytering inom ”djurbranschen utöver lantbruksdjur och häst”.

DYN företräder medlemsorganisationer inom zoofackhandel, djurparker, djursjukvård, läkemedelsindustri, försäkringsbolag, avel och uppfödare, utbildningsorganisationer, djurskydd och djurhem samt fackförbund.

 

DYN driver en mängd frågor som ytterst främjar djurägarna, bland annat för att:
– företräda branschen
– synliggöra yrken
– driva dialog
– bevaka utbildningar
– samverka med skolor
– utgöra remissinstans
– utfärda yrkesbevis